SharpMinds

HomeBlogsInzicht in onze culturele verschillen

Inzicht in onze culturele verschillen

Werken met een nearshore outsourcing team betekent dat je culturele diversiteit binnen je bedrijf verkrijgt. Veel bedrijven ervaren culturele diversiteit als uitdagend, hoewel culturele diversiteit een organisatie juist versterkt. Je bewust worden van de verschillen kan helpen om succesvoller over de grenzen heen te werken. En je zult misschien merken dat de verschillen niet zo significant zijn als je aanvankelijk dacht. Om je te helpen deze verschillen in je voordeel te gebruiken, proberen wij je inzicht te geven in de interculturaliteit tussen de landen waarin wij actief zijn. In ons geval betekent dit het vergelijken van Portugal, BosniĆ«-Herzegovina en OekraĆÆne met Nederland.

Als we spreken over cultuur hebben we het over organisatie- en nationale cultuur. Het is moeilijk om deze van elkaar te onderscheiden omdat er veel overlap is. Zo moet de nationale cultuur moet worden overwogen bij het definiĆ«ren van de organisatiecultuur. De organisatiecultuur specificeer je binnen jouw bedrijf en is cruciaal voor het beheer van diverse teams. De leden van jouw bedrijf vormen echter de organisatiecultuur op dagelijkse basis. Door meer te weten over de verschillende nationale culturen binnen een team, kun je beter zien wat ieder teamlid bijdraagt aan het team en hoe ze jouw organisatiecultuur beĆÆnvloeden. Om deze nationale cultuur inzichtelijk te maken, kijken wij naar de zes dimensies van Hofstede. Zijn theorie is ontwikkeld om de onderliggende motivaties van cultuur te vergelijken met andere culturen wereldwijd.

Machtsafstand en Individualisme

Nederland scoorde laag op machtsafstand en hoog op individualisme. Machtsafstand verwijst naar de mate waarin minder machtige leden binnen een cultuur verwachten en accepteren dat macht ongelijk verdeeld is. Individualisme geeft de mate van onderlinge afhankelijkheid aan die een samenleving handhaaft. Nederlanders hebben een zacht gevoel van hiĆ«rarchie en een zelfbeeld dat wordt gedefinieerd in termen van “ik” in plaats van “wij”.
Het werken met collega’s in BosniĆ«-Herzegovina, Portugal en OekraĆÆne zal daarentegen geweldige teamspelers opleveren. Met een hoge score op machtsafstand accepteren zij een hiĆ«rarchische orde waarin iedereen een plaats heeft. Verder scoren collectivistische samenlevingen laag op individualisme. Zij bevorderen sterke relaties waarbij iedereen verantwoordelijkheid neemt en mede groepsleden beschermt. Loyaliteit wordt beschouwd als noodzakelijk en overheerst de meeste andere maatschappelijke regels. Deze combinatie zorgt ervoor dat in deze culturen het team of groep voorop wordt gezet.
Ā 

Mannelijkheid

Culturen die hoog scoren op de dimensie van mannelijkheid worden gedreven door concurrentie, prestatie, succes en willen de beste zijn in hun vakgebied. Gemeenschappen met een lage score worden gedreven door de zorg voor anderen en kwaliteit van leven. Het laat zien of mensen gemotiveerd worden door het willen zijn van de beste of door het leuk vinden wat ze doen. Met de hoogste score van 48 heeft BosniĆ« en Herzegovina geen duidelijke dominante waarde en zal het een beetje van beide brengen. Binnen deze dimensie creĆ«ert OekraĆÆne een paradox met een hoge score op machtsafstand maar een lage score op mannelijkheid. Hoewel dit elkaar lijkt tegen te spreken, kan het worden verklaard door de bescheiden manier waarop zij over zichzelf praten en de, over het algemeen, bescheiden levensstandaard. In alle vier de landen is het streven naar consensus en beslissingen nemen door betrokkenheid essentieel. Nederland heeft de laagste score. Dit vertaalt zich in dit geval specifiek in een grote nadruk op werk/privĆ©-balans en de eigen ‘polderpolitiek’ om tot een consensus te komen na langdurige discussies.

Onzekerheidsvermijding

Niemand weet wat de toekomst zal brengen. Je kunt proberen het te controleren of het gewoon laten gebeuren. Het moeten kiezen over hoe je hier mee om gaat brengt angst met zich mee. Binnen verschillende culturen hebben we verschillende manieren gevonden om met deze angst om te gaan. Deze dimensie laat zien hoe culturele leden overtuigingen en instellingen creƫren om dit te doen. Alle vier de landen scoren hoog op deze dimensie, waarbij Nederland enkel een lichte voorkeur heeft. Alle samenlevingen voelen de behoefte aan regels. Leden van deze culturen hebben de drang om bezig te zijn en hard te werken. Precisie en stiptheid zijn de norm en een gevoel van veiligheid is belangrijk in individuele motivatie.

Lange termijn oriƫntatie

Deze dimensie beschrijft hoe mensen omgaan met de dingen om hen heen die niet kunnen worden verklaard. Samenlevingen met lage scores hebben een normatieve oriƫntatie en een sterke neiging om zoveel mogelijk te verklaren. Portugal heeft is de enige normatieve cultuur. Dit leidt ertoe dat zij grote waarde hechten aan tradities en de drang hebben om snel resultaten te behalen. De andere landen met hoge scores, hebben een pragmatische oriƫntatie. Ze geloven niet dat het mogelijk is om de complexiteit van het leven volledig te begrijpen en hebben daarom geen drang om alles uit te leggen. Zij denken dat de waarheid afhangt van de situatie, context en tijd. Deze groep is gericht op de lange termijn en willen sparen en investeren.

Indulgentie

Indulgentie gaat over onze mogelijkheid om onze verlangens en impulsen onder controle te houden. De Nederlanders vallen op met een hoge score, wat betekent dat ze zijn opgevoed om van het leven te genieten en plezier te hebben. Ze geven graag toe aan hun verlangens en impulsen. Dit komt overeenkomt met de masculiniteitsscore waar we een grote behoefte zien aan werk/privĆ©-balans. BosniĆ« en Herzegovina heeft geen sterke voorkeur, maar Portugal en OekraĆÆne neigen naar terughoudendheid. Dit betekent dat zij hun acties zien als gecontroleerd door sociale normen en het idee hebben dat zichzelf verwennen enigszins verkeerd is.

Conclusie

De zes culturele dimensies van Hofstede vertegenwoordigen onafhankelijke voorkeuren die landen onderscheiden in plaats van individuen. Iedereen heeft individuele voorkeuren, maar het begrijpen van Ć©Ć©n nationale cultuur kan nuttig zijn. Het geeft inzicht in deze voorkeuren, vaak gebaseerd op opvoeding. Het combineren van verschillende voorkeuren helpt bij het opbouwen van een robuuster en diverse team. Als je meer wilt weten over organisatie- en nationale culturen, kijk dan op https://www.hofstede-insights.com/.