SharpMinds

HomeBlogsTech trends 2024

Tech trends 2024

Het einde van 2023 is in zicht en daarom gaan wij vooruit kijken naar de tech trends in 2024. In deze post nemen wij jou daarom mee in de trends op het gebied van Kunstmatige Intelligentie (AI), Security, Quantum Computing, Toenemende Interplay tussen technologieën en programmeertalen.

Kunstmatige Intelligentie (AI)

AI heeft een grote ontwikkeling ingezet in 2023. In het komende jaar zal deze invloed alleen maar vergroten. In de creatieve industrie leidt AI tot gesprekken over de beperkingen van AI en de unieke waarde die menselijke kunstenaars brengen. Het in evenwicht brengen van het potentieel van AI en de rechten van kunstenaars word een nieuwe uitdaging, maar een de potentiële samenwerking tussen AI en menselijke kunstenaars zou de grenzen van creativiteit kunnen verleggen.
          Binnen de productiesector wordt AI omarmd voor het optimaliseren van ontwerpen en het uitblinken in repetitieve taken, foutdetectie en kwaliteitscontrole. Grote merken, zoals Mitsubishi, Bridgestone, BMW en Volvo, integreren AI al voor het onderwijzen van robots, kwaliteitsborging en het voorspellen van mogelijk onderhoud. Hiermee luiden zij een nieuwe industriële revolutie in onder de naam; ‘’Industry 4.0’’.
          Een andere manier waarop we zien dat generatieve AI zijn invloed uitbreidt, is in contentcreatie. De meeste mensen zijn ondertussen al blootgesteld aan ChatGPT geschreven content en afbeeldingen gemaakt door Dall-E, maar AI biedt marketeers meer met data-gedreven inzichten. Met deze inzichten kunnen zij hun campagnes verrijken met emotionele verbindingen. Deze verbindingen kunnen op hun beurt onopvallend worden uitgerold over omnichannel marketing, waarbij diverse assets worden gegenereerd vanuit één briefing in de juiste toon en stijl.
          Naast deze particuliere sectoren wordt AI ook steeds invloedrijker binnen overheids- en semi-overheidssectoren, zoals de gezondheidszorg. De specifieke problemen van deze sector vragen om een digitale oplossing en AI speelt hierin een sleutelrol. Ai is in veel vormen toepasbaar. Het voorspellen van onderhoud en het creëren van realistische beelden worden als belangrijke toepassingen opgemerkt. Zo wordt AI in de radiologie al gebruikt ter ondersteuning van het detecteren van afwijkingen. Bij de detectie van borstkanker, waar AI als tweede beoordelaar fungeert, is AI succesvoller in het vaststellen van afwijkingen dan artsen. Daarnaast doet het dit ook nog eens met minder vals positieven.

Kijkend naar al deze wonderlijke toepassingen kun je niet anders dan je ook afvragen wat de mogelijke nadelen zijn. De complexe aard van de diepe neurale netwerken roept zorgen op over transparantie, verantwoordelijkheid en mogelijke vooroordelen in algoritmes. Daarnaast is misbruik nog een andere uitdaging, met gevallen waarin prompts worden gebruikt om het algoritme te omzeilen voor ongewenste resultaten.
          De impact op de arbeidsmarkt is een ander aspect dat zorgen oproept. Voorspellingen van het World Economic Forum suggereren dat AI tegen 2025 wereldwijd 85 miljoen banen zou kunnen vervangen door automatisering. Hierover staat echter wel een potentiële creatie van 97 miljoen nieuwe banen.

Al deze zorgen leiden tot een behoefte aan sterke regelgeving in het evoluerende AI-landschap. Effectieve regulering wordt cruciaal om verantwoord AI gebruik te bevorderen. Hierin zal de nadruk moeten liggen op ethiek en het aanmoedigen van samenwerking tussen de overheid, markt en samenleving.
          Gelukkig heeft de EU in 2023 een beslissende stap gezet met nieuwe wetgeving. Deze nieuwe AI-wet stelt normen voor veiligheid, fundamentele rechten en innovatie. De wet bevat specifieke regels voor kritieke processen, overheidsapplicaties en consumentenproducten waarin prioriteit is voor transparantie en inspraak van het publiek.
          De implementatie van deze nieuwe wet baseert zich een classificatie van AI-systemen op basis van risicoprofielen. Dit komt erop neer dat toepassingen met een laag risico minder verplichtingen hebben, terwijl systemen met een hoog risico beperkingen ondervinden voor gegevensverzameling en streven naar het verminderen van de risico’s. Hierbij worden alle activiteit gedocumenteerd, gebruikers geïnformeerd en is er voortdurend menselijk toezicht. Door als eerste dergelijke wetgeving in te voeren, streeft de EU ernaar om een internationaal een standaard te zetten.

Security

Ook binnen Security speelt AI een cruciale rol. Naast het regelgevende en menselijke perspectief zal AI technologische vooruitgang in cybersecurity stimuleren. In 2024 zullen wij AI aangedreven cyberaanvallen zien waarin AI beveiligingsdatasets ontcijfert. Bedrijven zullen hun verdedigingsmechanismen hier op moeten aanpassen en hier op anticiperen.
          Naast deze trend zal de toename van verbonden apparaten leiden tot een toename van IoT-cyberdreigingen. Verbonden apparaten zorgen voor meer toegangspunten voor hackers, en leveren hen meer toegang op. Dit probleem zal alleen maar groter worden nu remote werken de nieuwe standaard wordt en apparaten zonder sterke beveiligingsmaatregelen potentiële kwetsbaarheden worden. Onder deze uitdagingen blijven social engineering-aanvallen zich ook evolueren. Ze worden steeds geavanceerder en vormen een voortdurende dreiging.
          Naarmate we 2024 naderen, is er ook een opmerkelijke verschuiving op komst met Blockchain en Gedecentraliseerde Systemen. Deze technologieën waren ooit bestemd voor  cryptocurrency. Kijkend naar de toekomst zal dit de transparantie bevorderen. Blockchain technologie beloofd vertrouwen en efficiëntie een nieuwe betekenis te geven door traditionele financiële kaders te verstoren via de opkomst van Gedecentraliseerde Financiën.
          Een andere kans voor cybersecurity ligt binnen de quantum computing. Met zijn immense verwerkingskracht biedt het mogelijkheden om beveiligingsmaatregelen te versterken met verbeterde versleuteling en geavanceerde detectie algoritmen. Echter heeft het een dualistisch karakter door tegelijkertijd ook bestaande protocollen te bedreigen. De urgentie om quantum bestendige versleutelingstechnieken te ontwikkelen, bekend als post-quantumcryptografie, is evident.

Quantum computing

Naast het potentieel binnen cybersecurity zal quantum computing de technologie in 2024 verder hervormen. Geavanceerde quantum machines zullen complexe uitdagingen aanpakken op het gebied van medicijnontwikkeling en financiën. Zo kan het bijvoorbeeld helpen bij het modelleren en analyseren van rekenintensieve processen zoals ingewikkelde moleculaire structuren om potentiële medicijnen te identificeren. Investeringen in dit gebied nemen toe, wat leidt tot een quantum herleving.
          Met de vooruitgang in quantum computing zou er ook een vraag kunnen ontstaan naar programmeertalen die geschikt zijn voor het ontwikkelen van quantum toepassingen. Talen zoals Qiskit (voor quantum computing met IBM Quantum) en Cirq (voor Google’s quantum computing) krijgen aanhoudende aandacht en dit zal komend jaar zo blijven.

Toenemende interplay

In 2024 zullen we toenemend samenspel zien tussen verschillende technologieën. Zo zullen 5G en IoT verder fuseren. De wereldwijde dekking van 5G zal het potentieel van IoT vergroten en bijdragen aan de democratisering van kennis ondersteund door AI. Door verfijnde normen voor beveiliging, privacy, en de naadloze interactie van apparaten zal een meer verbonden wereld ontstaan.
          Een ander samenspel dat verder zal groeien is die tussen cloud- en edge computing. De schaalbaarheid van de cloud zal Generatieve AI-modellen ondersteunen. Edge computing zal de wachttijd verminderen voor real-time operaties, wat leidt tot Generatieve AI die content direct aanpast.
          Ten slotte zullen VR (Virtual Reality) en AR (Augmented Reality) meer met elkaar verweven raken. Aangedreven door geavanceerde headsets zal deze combinatie ervaringen in onderwijs, entertainment, gezondheidszorg en retail revolutionair veranderen. Het Metaverse zal digitale interacties opnieuw definiëren door middel van samenhangende virtuele werelden. Een convergente samenwerking van VR, AR, het Metaverse, en Generatieve AI zal de grenzen tussen het digitale en fysieke doen vervagen.

Programmeertalen

Binnen softwareontwikkeling heeft de omarming van nieuwere programmeertalen een ingrijpende invloed op de toekomst. Ontwikkelaars bevinden zich aan de frontlinie van innovatie naarmate technologie vordert, waarbij ze talen verkennen die verbeterde efficiëntie, veelzijdigheid en mogelijkheden beloven. Daarom zijn talen zoals Rust, Kotlin, Swift en TypeScript in populariteit gestegen. Deze trend zal waarschijnlijk zo doorgaan, waarbij elke taal zijn eigen voordelen heeft.
          De opkomst van low-code- en no-code-platforms zal ook invloed hebben op hoe software wordt ontwikkeld. Hoewel deze platforms traditionele programmeertalen niet vervangen, kunnen ze de noodzaak voor uitgebreide programmeerervaring verminderen. Dit is van invloed op de vraag naar Fullstack en Backend developers.
          De laatste trend om in de gaten te houden is Wasm. WebAssembly zelf is geen programmeertaal. In plaats daarvan is het ontworpen als een draagbaar compilatiedoel dat samengaat met reguliere webtools. Hierdoor draaien apps net zo soepel als wanneer je ze rechtstreeks op je computer zou installeren. Wasm is een nieuwe standaard voor het web geworden die ondersteund wordt door alle grote browsers. Hiermee is het een cruciaal onderdeel van het web geworden en zal Wasm het komende jaar blijven toenemen in populariteit.

Conclusie

In 2023 begon AI vorm te geven aan hoe we werken en creëren in verschillende sectoren. Van het opnieuw definiëren van kunst in de creatieve wereld tot het revolutioneren van taken in de productie, AI verlegt de grenzen van innovatie en zal dit blijven doen in 2024. Toch wekt AI zorgen op over rechtvaardigheid, transparantie en maakt de impact op werkgelegenheid duidelijke regels en voorschriften een noodzaak. Daarnaast zal Ai in 2024 voor nieuwe uitdagingen zorgen op het gebied van cybersecurity, met AI aangestuurde cyberaanvallen. Ook de toename verbonden apparaten zorgt voor nieuwe dreigingen die vragen om meer bewustwording. Toch is er ook hoop binnen cybersecurity met innovaties zoals Blockchain en Gedecentraliseerde Systemen en quantum computing die geavanceerde beveiligingsmaatregelen mogelijk maken.
          Tenslotte blijven bestaande techologieën zich ook verder ontwikkelen. Zo gaan bestaande technologieën zoals 5G en IoT, en cloud computing met edge computing meer naar elkaar toe bewegen. In 2024 belooft de wereld meer verbonden en efficiënter te worden. Ook de programmeertalen blijven mee bewegen. Nieuwe talen ontwikkelen en bestaande talen blijven evolueren om nieuwe technologieën en toepassingen mogelijk te maken. Ondanks dat deze ontwikkeling soms te snel lijkt te gaan en de nodige gevaren met zich mee brengt, zijn wij vooral erg benieuwd naar 2024!